Günün Sözü

Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlâtlarından ibarettir. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
Kemal Atatürk - 1922

Web İstatistikleri

Bugün7
Dün39
Bu Hafta281
Bu Ay1115
Tümü82806

(C) Fliesenstadt

Kimler Sitede

Şu anda 6 konuk çevrimiçi

 4 AYLIK GELİR GİDER RAPORU EKLENMİŞTİR. AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ..


SAYIN ÜYELER

   Epey Süredir yaptığımız Site dahili santral kurulum çalışmalarında sona gelinmiştir. Site dahili ve harici görüşmelerin tamamen ücretsiz olduğu bu sistem , aynı zamanda  güvenliğin daha koordineli yapılabilmesine zemin teşkil edecektir. Nizamiye ile komşular arasındaki muhaberatı çağın gereklerine göre yerine getirecektir.
   Tesisat ve şebekeler evlerinizin çok yakınına kadar getirilmiş, evlerin içlerine hizmetin girmesine ramak kalmıştır.
Bu itibarla Teknisyenimizle yapılan sözleşme gereği ;

1.Bahçeden eve kadar kullanılacak 15-20 m. Telefon kablosu ile Telefon Makinesi üyelere ait olacaktır.

2.Mesafe ne olura olsun Teknisyene 35 TL. bağlantı ücreti tarafınızdan ödenecektir.

3. İnternet bağlantısı yapacaklar aynı ücret dahilinde Teknisyenle görüşeceklerdir.

Sn. Üyelere saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU


 YEŞİLKENT SİTESİ NİN 20.10.2014 GÜNÜ YAPTIĞI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TUTANAĞIDIR.

12.10.2014 günü gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine, 20.10.2014 günü saat 11.00 de Site Sosyal tesislerinde gerçekleştirilmiş, Gündemde belirtilen maddeler görüşülmüştür. 

1. Açılış ve saygı duruşu yapıldıktan sonra Divan heyetinin seçimine geçilmiştir.

2. Divan Başkanlığına Ahmet NAZLIOĞLU,Divan üyeliklerine ise Rıfat KARYAĞDI  ve Mübeccel GÖZPINAR  oy birliği ile seçilmişlerdir.

3. Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporları okundu (Ek-1, Ek-2) Denetim Kurulu Raporu hakkında Adem PINARCI  söz aldı, gider ve gelir durumlarının toplantıdan önce detaylı olarak üyelere dağıtılmasını istedi. Erdoğan ŞENYÜZ de aynı konu hakkında görüş bildirdi. İlhan BÜYÜKÇINAR, personel giderlerinin dökümlü olarak açıklanmasını istedi. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı açıklamalarda bulundu.

Denetim ve Yönetim Kurulu raporları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Her iki raporda oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesinde yer alan aidat gecikme faizlerinin aylık % 5  olarak uygulanmasına karar verildi.

5. Dilek ve temennilere geçildi. Sinan AKGÜMÜŞ  çalışan personele senede bir defa olarak kömür yardımı verilmesini istedi. Yıllık bir defa 500 kg. Kömür yardımı yapılması oy birliği ile kabul edildi. Rıfat KARYAĞDI üyelerin daha iyi bilgilendirilmesi açısından internet sitesinde üç aylık güncel detaylı rapor yayınlanmasını istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BEKTAŞ yapılan harcamalar karşısında 300 TL. olarak ödenen Yönetici maaşının yetersiz olduğunu, bunun 500 TL. ye çıkarılmasını belirtti. Oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

         Genel Kurulda Yönetime yardımcı olmak amacı ile Büro ve Yönetim hizmetlerine yardımcı olmak üzere bir eleman alınması ve mevcut internet sayfamızın daha aktif hale getirilmesini belirtildi.

         Başka söz alan olmadığından toplantıya son verilerek işbu tutanak tanzim ve imza edildi. 20.10.2014 saat 13.30

 

Ahmet NAZLIOĞLU              Rıfat KARYAĞDI           Mübeccel GÖZPINAR

Divan Başkanı                       Katip üye                      Katip üye

 

 


OLAĞAN MALİ GENEL KURUL KARARI

Yönetim Kurulumuz, Başkan Ahmet BEKTAŞ   Başkanlığında 09.09.2014 Toplanarak, Sitemizin olağan Mali Genel Kurulunun 12.10.2014 günü saat 14.00 da Sitemiz Sosyal Tesislerinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  aynı yerde ve tarihte saat 16.00 yapılmasına , aşağıdaki gündem dahilinde iş ve işlemlerin yürütülmesine o birliği ile  16 Nolu kararla karar verilmiştir.

GÜNDEM

1.Açılış ve Saygı duruşu,
2.Divan Heyetinin Seçilmesi,
3.Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası,
4.Aidat Gecikme faizlerinin aylık olarak %5 e indirilmesi,
5.Dilek ve Temenniler,
6.Kapanış.


Ahmet BEKTAŞ                     Nurettin DAY                      Aytaç PARLAKGÖZ

Yön.Kur. Başkanı                  Başkan Yard.                           Muhasip Üye


SAYIN ÜYEMİZ 

       Sitemizin geçmişte yaşadığı olumsuzluklar herkesçe açık ve seçik olarak halen zihinlerdedir. Bu olumsuzlukların üzerine bina edilen güzel işler sonrası Klasikleşmiş olumsuzlukları bünyesinde barındıran MİMKENT sitesi toprağa kazılmış, yerine taptaze ve güzel umutların yeşerdiği YEŞİLKENT sitesi doğmuştur.
        Bilindiği gibi; 15 yıl kadar tasfiyesi yapılamayan Kooperatif, Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden tasfiye işlemini gerçekleştirmiş, alınan Genel Kurul Kararı ile de Mimkent Sitesinin adı Yeşilkent Sitesi olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik başta Belediye Başkanlığı, Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına birer yazı ile bildirilmiştir. Bu işlemler siz Sayın Üyelerimizin verdiği vekaletler ışığında gerçekleştirilmiştir. Hepimizin uyacağı ve uygulayacağı müeyyideleri içeren YÖNETİM PLANIMIZ 634 Sayılı Yasa kapsamında yapılarak, Tapu”daki dosyasına koydurulmuştur.
         Site Üyeleri, Sosyal Devlet ve İnsan Hakları nezdinde kendi yaşam biçimini kendisi tayin ederek, bir tüzel kişilik oluşturmuştur. Bunun için de herhangi bir merciden izin alması veya referans alması gerekmemektedir. Bu oluşumun hiçbir Kurum veya Kuruluş tarafından tasdik edilmesi veya red edilmesi bahis konusu olamaz. Bu durum sadece bir akitle birlikte yaşama kararı veren site sakinlerinin yetkisi kapsamındadır.
        Bu oluşumlar sonrası Sitemizde esen dostluk, kardeşlik ve sosyal dayanışma rüzgarları giderek artmış, Bu durum  dostlarımızı hoşnut kılarken, düşmanlarımızı rahatsız etmiştir. Maksatlı olarak çıkartılan dedikodularla bu ahenk bozulmaya çalışılmaktadır.
        Aidatını ödemeyen ve sayıları bir elin parmaklarının yarısı kadar dahi olmayan bazı üyelerimizin Akyurt Belediyesine verdiği dilekçeleri ile Oluşumumuzun bir parçası ve olmazsa olmazı olan Nizamiye Bekçi Kulübesinin ve kapı bariyerlerinin yıkılma ve kaldırılmasını istemeleri üzerine;
        Zabıta Müdürlüğünce yapılan Tutanak sonrası 14.11.2013 Tarihinde yapılan tebligatla; 7 gün içerisinde bahsi geçen yerlerin tarafımızdan yıkılarak kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde kendilerinin bu işi yaparak, bedelini Sitemizden tahsil edeceklerini tebliğ etmişlerdir. Her ne kadar imzadan imtina edilmiş ise de talihsiz bir süreç başlatılmıştır.
        Bizler de sizleri arkamızda gördüğümüz müddetçe her türlü savunmamızı ve yasal hakkımızı her zeminde sonuna kadar arayacağız. Bu sıkıntılı yolda,  geçmişte olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayacağınıza olan güvenimiz tamdır. Birlikte hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız engel yoktur.
        Bildiğiniz gibi; Mevcut Bekçi Kulübesi aynı zamanda Site Yönetim Ofisidir. Burada her türlü muhaberat, Kamera sistemleri, faks ve yeni kurduğumuz ve herkesi kucaklayacak olan Dahili santral şebekesi mevcuttur. Burasının yıkılması herkesin moralini bozacağı gibi büyük bir mali külfet teşkil edecektir.
        Ayrıca şunu önemle belirtmek isterim ki ; Bir sitenin oluşumu, sınırları ile tamamlanmaz. Sitenin etrafının çevrili olması gerekmez. Bu kapıların açılması veya Kulübenin yıkılması var olan Site olgusunu ortadan kaldırmaz. Bazı üyelerimizin düşündüğü gibi : Kapı yıkılır sokaklar açılır ve site biter. Bizde borçlarımızı ödemekten kurtuluruz. şeklindeki düşünceleri yersiz ve mesnetsizdir.
 
        Sitemiz ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Yönetimde mevcuttur. İsteyen herkese her türlü bilgi belge verilir. Anlatılır. Arkadan dedikodu yapmak hiç de insani bir davranış değildir. Bu kendi ayağına kurşun sıkmak gibi bir iştir. Bu durum alil ve aciz insanların sergileyebileceği bir davranış biçimidir.
        Sitemizin Emniyet duvarı olan Bekçi Kulübesi ve Sokak bariyerlerinin yıkılması durumunda Sitemiz yol geçer hanına dönüşecek, her türlü hırlının, hırsızın ve ayyaşların mekanı olacaktır. Bu durum herhalde ve ancak düşmanlarımızı sevindirir. Burada evlerimizin değeri 250 binlerle konuşuluyor ise oluşan ve gelişen güzellikler içindir.
 
SONUÇ. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim, Dilekçe veren komşularımız gaflet içindedirler, kendilerini uyaralım. Bu güzellikleri ve emeği heder etmeyelim. Olumsuzluklar bizi birbirimizden uzaklaştırmasın. Bilakis; birbirimize olan ihtiyaçlarımız sınırsızdır. Son birkaç senedir. Sitemizde cereyan eden sevindirici ve üzücü her olayda nasıl kenetlendiğimiz herkesin malumudur.
 
        Bir düşünürün söylediği gibi; OLMAK YA DA OLMAMAK adına hepimiz bir Birlik olalım, İri olalım, Diri olalım. Her yerde ve zamanda hakkımızı koruyalım. 
 
        Bu talihsiz süreçte, kulağınız telefonlarınızda ve yesilkentsitesi.org web sayfamızda olsun. Gönüllerimiz bir ırmak olsun çağlayarak  Güzelliklere aksın..
 
 
        SAYGILARIMIZLA
 
 HERKESE SAĞLIK, MUTLULUK VE ESENLİKLERLE DAHA İYİ KOMŞULUM İLİŞKİLERİ  DİLERİZ.

 ALLAH ŞİFALAR VERSİN YUSUF PAŞAM....

  SİTEMİZİN VE GÖNLÜMÜZÜN PAŞASI SAYIN YUSUF PEKER' E RAHATSIZLIĞINDAN ÖTÜRÜ ACİL ŞİFALAR DİLER, EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLMASI İÇİN YÜCE MEVLARA DUA EDİYORUZ. SEVGİ VE SAYGILARIMIZLA


 

  

 BORÇ SORGULAMA BÖLÜMÜNDEKİ  KULLANICI ADI VE ŞİFRENİZİ YÖNETİMDEN ÖĞRENİNİZ...